Fysiotherapie en corona

Uw gezondheid, onze zorg

Het Netwerk Artrose biedt u een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen die sámen de meest optimale behandeling van uw artrose nastreven.

Daarbij bieden wij u heldere informatie over de diagnose artrose en een duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.


Kan je in corona-tijd nog naar de fysiotherapeut?

De overheid en het RIVM hebben bepaald dat sinds 11 mei fysiotherapeuten hun beroep weer kunnen uitvoeren. De website van de Rijksoverheid zegt hier het volgende over:Kunnen paramedici zorg bieden? Bijvoorbeeld fysiotherapeuten?

Ja, paramedici mogen zorg bieden, het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer mogelijk. Voorwaarde is wel dat professional en patiënt (of diens huisgenoten) geen coronagerelateerde klachten hebben. Dat moet met een check vooraf tussen de paramedicus en de cliënt, waarin wordt vastgesteld of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en andere cliënten. Het werk wordt vervolgens zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.

Komt het tot zorgverlening? Dan moeten de zorgverlener en de patiënt de hygiënemaatregelen opvolgen:

  • Was uw handen regelmatig

  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

  • Gebruik papieren zakdoekjes

  • Geen handen schudden

  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft


Kunnen paramedici ook zorg verlenen aan iemand met coronaklachten?

Als een patiënt coronaklachten heeft en toch zorg nodig heeft, dan wordt de zorg bij voorkeur op afstand gegeven, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. Of, als het kan, wordt de zorg uitgesteld.

Als de zorg echt niet op afstand kan worden geboden en niet kan worden uitgesteld, kan ook fysieke zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij zijn aanvullende beschermende maatregelen nodig. Beroepsverenigingen hebben hiervoor veiligheidsprotocollen opgesteld.